Miškų sertifikavimas

UAB "Forestus"

Miškų sertifikavimas


VšĮ ,, Sertifikuoti miškai‘‘ administruoja miško savininkus bendram grupiniam miškų sertifikavimui.

Įstaiga savo veiklą pradėjo nuo 2021 metų liepos 15 dienos. Šiuo metu grupėje yra 94 nariai, o bendras administruojamas privačių miškų plotas daugiau nei 23 000 ha.

Pagrindinis įstaigos tikslas: sujungti miško savininkus į vieną grupę bendram sertifikatui, ją administruoti ir atstovauti sertifikavimo klausimais, skatinti atsakingą ir tausojantį miškų tvarkymą;

Kiti VšĮ ,, Sertifikuoti miškai‘‘ tikslai:

  • Konsultuoti miško savininkus sertifikavimo reikalavimų įgyvendinimo klausimais, organizuoti mokymus atsakingiems asmenims, užtikrinti sklandų bendradarbiavimą tiek su įstaiga, tiek su kitais grupės nariais;
  • Sumažinti administravimą ir tarpininkauti su sertifikuojančia organizacija;
  • Sumažinti sertifikavimo kaštus;
  • Vykdyti grupės vidaus kontrolę;
  • Organizuoti ir sklandžiai įvykdyti kasmetinius auditus;
  • Įgyvendinti kitus tikslus susijusius su standarto reikalavimų įgyvendinimu.

Maloniai kviečiame vietos bendruomenes ir gyventojus, gyvenančius VšĮ,, Sertifikuoti miškai’’ Grupės nariams priklausančiuose miško valdymo vienetuose, kaimyninių ir tolimesnių žemių savininkus, miškų ūkio sektoriaus darbuotojus, vietos verslus ir vietinius gamintojus, nuosavybės teisių turėtojus, organizacijas, atstovaujančias paveiktąsias šalis, susisiekti, jei turite pastabų ar interesų dėl vykdomos ar galinčios paveikti ūkinės veiklos.

Kontaktai:

VšĮ ,,Sertifikuoti miškai’’ direktorė

Giedrė Šlevinskė 

Tel. nr.: +370 65527096

El. p.: sertifikuoti.miskai@gmail.com

Turite klausimų?
Susisiekite dabar

+370 605 29188


Parašykite mums