Politikos nuostatai

UAB "Forestus"

Organizacija parengė politikos nuostatus, padedančius laikytis standarto reikalavimų.


Ilgalaikiai įsipareigojimai:

  • Būti atsakingais už FSC standarto reikalavimų įgyvendinimą ir laikymąsi savo turimose miško valdose;
  • Būti atsakingiems už darbuotojus susijusius su FSC reikalavimų įgyvendinimą;
  • Laikytis grupės vidaus procedūrų;
  • Neparduoti medienos produktų ir nemedieninių miško produktų kaip FSC sertifikuotų, jei jie yra kilę iš į sertifikato apimtis neįtrauktų miško valdų;
  • Nevykdyti nelegalios veikos, ar veiklos, akivaizdžiai prieštaraujančios FSC principams ir kriterijams į sertifikato apimtis neįtrauktose valdose;
  • Užtikrinti, kad į sertifikato apimtis neįtraukta miško valda yra dokumentuota, pažymėta natūroje arba seka aiškias gamtines ribas, pažymėta planuose ir gali būti nesunkiai atskiriama nuo sertifikuotų valdų.
  • Nesiūlyti arba nereikalauti jokios formos kyšių už jokias prekes ar paslaugas;
  • Netoleruoti korupcijos veiklos vykdymo.

Turite klausimų?
Susisiekite dabar

+370 677 88339


Parašykite mums